Διαφήμιση
 

Δείτε τη βαμολογία του 1-ου και του τελευταίου εισαγώμενου ανά Σχολή και Τμήμα για το έτος 2012.


  1.   Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% 
  2.   Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% 
  3.   Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% 
  4.   Ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)   
  5.   Εσπερινά ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)