• Δείτε τα Θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2014 που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και τις Απαντήσεις - Λύσεις του Φροντιστηρίου μας.
Νεοελληνική Γλώσσα 28-5-2014 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
   


Νεοελληνική Γλώσσα 29-5-2014 ΕΠΑ.Λ. Α΄Ομάδα Εκφώνηση Απάντηση
Βιολογία 30-5-2014 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
Φυσική 30-5-2014 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 30-5-2014 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
Ιστορία 30-5-2014 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
   


Αρχαία Ελληνικά 02-6-2014 Θεωρητικής Κατ. Εκφώνηση

Απάντηση

Μαθηματικά 02-6-2014 Θετικής & Τεχν/κής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση


Α. Ο. Δ. Ε.
04-6-2014 Επιλογής Εκφώνηση Απάντηση
Βιολογία 04-6-2014 Θετικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Νεοελληνική Λογοτεχνία 04-6-2014 Θεωρητικής Κατ. Εκφώνηση ΑπάντησηΧημεία 06-6-2014 Θετικής Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση
Λατινικά 06-6-2014 Θεωρητικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Α. Ε. Π. Π. 06-6-2014 Τεχνολογικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
   
   
Φυσική 10-6-2014 Θετικής & Τεχν/κής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Ιστορία 10-6-2014 Θεωρητικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
   
   
Α. Ο. Θ. 12-6-2014 Επιλογής Εκφώνηση Απάντηση