Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2013


  • Δείτε τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2013 που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και τις απαντήσεις - λύσεις του Φροντιστηρίου μας.

 

Νεοελληνική Γλώσσα 17-5-2013 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
   
Βιολογία 20-5-2013 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
Φυσική 20-5-2013 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 20-5-2013 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
Ιστορία 20-5-2013 Γενικής Παιδείας Εκφώνηση Απάντηση
   
Νεοελληνική Λογοτεχνία 22-5-2013 Θεωρητικής Κατ. Εκφώνηση

Απάντηση

Φυσική 22-5-2013 Θετικής & Τεχν/κής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Ιστορία 24-5-2013 Θεωρητικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Βιολογία 24-5-2013 Θετικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Α.Ο.Δ.Ε. 24-5-2013 Τεχνολογικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Αρχαία Ελληνικά 27-5-2013 Θεωρητικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Μαθηματικά 27-5-2013 Θετικής & Τεχν/κής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
   
   
Λατινικά 29-5-2013 Θεωρητικής Κατ. Εκφώνηση Απάντηση
Χημεία 29-5-2013 Θετικής Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση
   
   
Α. Ο. Θ. 31-5-2013 Επιλογής Εκφώνηση Απάντηση